«Αντάμα»|Μια επιτυχημένη κοινωνική δράση της Σύνθεσης

Η Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση δημιούργησε, με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα για ηλικιωμένους με τίτλο «Αντάμα». Το πρόγραμμα «Αντάμα» πρόσφερε μία εμπειρία στα πλαίσια της οποίας νέοι καλλιτέχνες «ανταμώνουν» και διασκεδάζουν με ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα αποτέλεσε μία διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία για ηλικιωμένους σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία και άλλες δομές. Αποσκοπούσε όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη νοητική ενδυνάμωση των συμμετεχοντων. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε βάσει βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με γεροντολόγους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Αντάμα» δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση της μείωσης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία λόγω των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών. Η έλλειψη δραστηριοτήτων αυτού του είδους συμβάλλει στην απομόνωση των ηλικιωμένων και, σε πολλές περιπτώσεις, σε κατάθλιψη. Σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι δεν εκτίθενται σε ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, η έλλειψη των εν λόγω δραστηριοτήτων συχνά οδηγεί και σε μειωμένη νοητική δραστηριότητα.