Το Βρυσάκι ξεκινά μια νέα, εξειδικευμένη και ευέλικτη δραστηριότητα για την προώθηση των Ελλήνων δημιουργών. Οι νέες υπηρεσίες μας απευθύνονται σε πολιτιστικούς οργανισμούς, καλλιτεχνικές ομάδες και ανεξάρτητους επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους γνωστή στο ευρύ κοινό. Προσφέρουμε 3 στάνταρντ πακέτα προωθητικών ενεργειών που περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Στοιχεία των παραπάνω πακέτων, καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες  δημιουργίας προωθητικού υλικού και εντύπων, είναι εφικτό να συνδυαστούν, δημιουργώντας ένα νέο πακέτο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας και πελάτη.