Ημερομηνία/Ώρα
28/02/2019
12:00 - 19:30
Τοποθεσία
Βρυσάκι

Διάρκεια B’ κύκλου: 14 Ιανουαρίου έως 22 Μαρτίου 2019

Δείτε εδώ το εβδομαδιαίο  πρόγραμμα μαθημάτων που φιλοξενεί η «Αλληλεγγύη».

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης «Αλληλεγγύη» επιστρέφει στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης που συνεχίζει να αποτελεί ζωντανή κοινότητα και κυψέλη γνώσης.

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

Τα μαθήματα αποκτούν εργαστηριακή μορφή με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Στο τέλος της περιόδου του προγράμματος, μαθητές και καθηγητές κάθε τμήματος επιχειρούν να παρουσιάσουν στην κοινότητα ένα δείγμα από τη δουλειά και όσα κατέκτησαν από κοινού καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η περίοδος εγγραφών για τα μαθήματα του Β’ κύκλου είναι από 7 έως 11 Ιανουαρίου, 12.00-17.00, με απαραίτητη την αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων (Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγγραφών).


Οι online κρατήσεις δεν είναι διαθέσιμες για αυτή την εκδήλωση.