120€
Ημερομηνία/Ώρα
12/07/2018 - 15/07/2018
10:00 - 15:00
Τοποθεσία
Βρυσάκι

Masterclass Υποκριτικής/αυτοσχεδιασμού με τον Γιώργο Χουλιάρα

Το παρόν Masterclass αφορά την κυκλική εκπαίδευση, καλλιέργεια και βελτίωση του ηθοποιού σε ότι αφορά τους τομείς psychological – psychophysical – physical theatre practice, με επίκεντρο τις έννοιες “ατομικότητα και συλλογικότητα”.  Aυτό επιτυγχάνεται μέσα από μία ερευνητική πορεία γνωριμίας, πρακτικής και δημιουργίας του ατόμου, τόσο ως προς τον εαυτό του, όσο και ως προς το σύνολο, μέσα από την συνδυαστική λειτουργία σύγχρονων τεχνικών υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού, διανύοντας τέσσερα στάδια:

Το πρώτο στάδιο εξετάζει την ύπαρξη του ηθοποιού επί σκηνής ως μονάδα , δίνοντας στον καθένα ξεχωριστά την ευκαιρία να εκτεθεί σε ασφαλές περιβάλλον και να προβεί σε προσωπικές ανακαλύψεις μέσα από τις δημιουργικές παρατηρήσεις των υπολοίπων και του επιβλέποντος. Το παρόν στάδιο λειτουργεί ως  προετοιμασία για τα επερχόμενα, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για γνωριμία με τον εαυτό τους και τους άλλους, καθώς και περαιτέρω οικειοποίηση στα πλαίσια μιας σωστής συνεργασίας.

Το δεύτερο στάδιο εξετάζει την σύγχρονη προσέγγιση και εφαρμογή του συστήματος Stanislavsky καθώς επίσης και ενδεχόμενη πρακτική άλλων τεχνικών υποκριτικής με σαφείς επιρροές από τον Stanislavsky, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον και την εργασία του συμμετέχοντος στα πλαίσια του ψυχολογικού, ψυχοσωματικού, εσωτερικού, βιωματικού και ρεαλιστικού θεάτρου.

Το τρίτο στάδιο εξετάζει την προσέγγιση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών του Πολωνικού θεάτρου, μέσα από την γραμμή παράδοσης Grotowsky – Gardzienice – Song of the Goat. Εδώ ο συμμετέχων επικεντρώνεται στο σωματικό θέατρο και επεξεργάζεται το υλικό του μέσα από έντονη σωματική εργασία, δίνοντας στον εαυτό του τη δυνατότητα για περαιτέρω σωματικές, βιωματικές και ψυχοσωματικές ανακαλύψεις.

Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, αφορά την διαχείριση του υλικού και των εργαλείων που έχει αποκομίσει ο συμμετέχων, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας του σε σχέση με το σύνολο και τον εαυτό του και τη δημιουργία έργου (παρουσίασης – σκηνικής σύνθεσης – παράστασης). Εδώ ο συμμετέχων καλείται να εναρμονιστεί με το διδαχθέν υλικό, με σκοπό να παράγει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο κάποιο δρώμενο, το οποίο θα επαληθεύσει την πρότερη έρευνα και εργασία.

Ο Γιώργος Χουλιάρας (ΒΑ Αcting – MFA Theatre Practice – MPhil Research in Performance Practice) είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής και ερευνητής θεατρικής πρακτικής(University of Exeter) με διεθνή εμπειρία και διακρίσεις.

Δηλώσεις συμμετοχών έως Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.


Οι online κρατήσεις δεν είναι διαθέσιμες για αυτή την εκδήλωση.