Α’ κύκλος: 24 Σεπτέμβριου-14 Δεκέμβριου 2018

Β’ κύκλος: 14 Ιανουαρίου-22 Μαρτίου 2019

Γ’ κύκλος: 8 Απριλίου – 14 Ιουνίου 2019

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό.

Η Αλληλεγγύη είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης που οργανώνει η κοινότητα του Athens Fringe Network και το Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Σε πρώτη φάση, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός αριθμού τμημάτων εθελοντικής διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει:

 •  Επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων και απόκτηση δεξιοτήτων
 •  Σύσφιξη των σχέσεων και βελτίωση της καθημερινότητας της κοινότητας
 •  Δημιουργία νοήματος δια της συμμετοχής σε ένα σημαντικό σκοπό
 •  Προσφορά ευκαιριών ζωής σε ευπαθείς ομάδες
 •  Υλικά και άυλα αντισταθμιστικά οφέλη για όλους

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος; Το πρόγραμμα ξεκινάει κάθε Σεπτέμβριο, μήνα που σηματοδοτεί την αρχή της ακαδημαϊκής περιόδου, και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Η δομή του διαρθρώνεται σε τρεις αυτόνομους τριμηνιαίους κύκλους.

Ποια μαθήματα διδάσκονται; Το πρόγραμμα κάθε κύκλου της Αλληλεγγύης διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά μαθημάτων από τους εθελοντές διδάσκοντες. Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να προτείνει και να υποστηρίξει μαθήματα από διάφορες ειδικότητες. Οι βασικοί θεματικοί άξονες της δράσης «Αλληλεγγύη» είναι:

 •   Μαθήματα Εκμάθησης Γλώσσας
 •   Μαθήματα Εκμάθησης Τεχνών
 •   Μαθήματα Σχολικά/ Πανεπιστημιακά
 •   Μαθήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 •   Μαθήματα Γενικού Ενδιαφέροντος

Πώς μπορώ να συμμετάσχω ως διδάσκων; Αν θεωρείτε ότι διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία για να προσφέρετε στο πρόγραμμα «Αλληλεγγύη» με τη διδασκαλία κάποιου μαθήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ. Οι διδάσκοντες είναι ελεύθεροι να προτείνουν επιπλέον θεματικές ενότητες και μαθήματα.

Πώς μπορώ να εγγραφώ σε κάθε κύκλο; Πριν την έναρξη κάθε κύκλου ανακοινώνεται τόσο το πρόγραμμα μαθημάτων όσο και η περίοδος εγγραφών σε αυτά.  Η εγγραφή πραγματοποιείται με απαραίτητη την αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων καθώς πλέον η εγγραφή ΔΕΝ γίνεται ηλεκτρονικά. Λόγω περιορισμένων θέσεων στα τμήματα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.

Πού μπορώ να ενημερώνομαι για νέα & ανακοινώσεις για την περίοδο εγγραφών και μαθημάτων κάθε κύκλου του προγράμματος; Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας ανά μήνα ή να παρακολουθείτε το ημερολόγιο εκδηλώσεων του χώρου.

Ποιο το κόστος συμμετοχής στα μαθήματα;  Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 15€, αποτελώντας την μόνη οικονομική υποχρέωση για την συμμετοχή σε κάθε κύκλο του προγράμματος. Με την καταβολή του ποσού αυτού οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης ενός έως δύο διαφορετικών μαθημάτων του κύκλου.

Σε ποιο χώρο πραγματοποιούνται τα μαθήματα; Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης & Δράσης. Για περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο, παρακαλούμε μεταβείτε εδώ.

Με ποιους τρόπους μπορώ να συνεισφέρω στην κοινότητα; Με τη βοήθεια του δικτύου μας και με κέντρο συντονισμού το Βρυσάκι φέρνουμε σε επαφή τους ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας προς τον συνάνθρωπο και προς την κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να συνεισφέρει είναι:

 • Ανταλλαγή χρόνου ανάμεσα στα μέλη, μέσω διδασκαλίας, προσφοράς υπηρεσιών ή συμμετοχής σε δράσεις
 • Συνεισφορά των μελών για την υλοποίηση projects οργανωμένα από τη Σύνθεση, το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι
 • Δυνατότητα εισήγησης και οργάνωσης projects από τα μέλη με υποστήριξη & συντονισμό από τη Σύνθεση, το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι